SABA Sealer MB

200,00380,00

Omschrijving
SABA Sealer MB is een 2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer.

Wissen
Artikelnummer: SABA Sealer MB Categorieën: ,

Beschrijving

Specifieke eigenschappen
– Resistent tegen motorbrandstoffen zoals benzine, diesel, kerosine en LPG,
– Resistent tegen gedefinieerde oplosmiddelen en chemicaliën,
– Bevat geen oplosmiddelen.

Toepassingsgebieden
SABA Sealer MB is vooral geschikt voor het afdichten van voegen in o.a. bodembeschermende voorzieningen. Toepasbaar voor vloeistofdichte bodemvoorzieningen zoals prefab constructies, brandstof afvulpunten en parkeergarages.

Verwerking
Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende SABA Infobladen en/of Primerlijsten.

Technische gegevens                                                                          Deel A                                                                                   Deel B

Basis Polysulfide Anorg.peroxide
Viscositeit Ca. 25-40 Pa.s Ca. 50 Pa.s
Dichtheid (EN 542) Ca. 1300 kg/m3 (zwart) Ca. 1700 kg/m3
Ca. 1450 kg/m3 (grijs)
Vaste-stof gehalte Ca. 100 % Ca. 100 %
Vlampunt 200 °C > 200 °C
Verwerkingstijd gemengde kit (23 °C, 75% RH) Ca. 1½ – 2 uur
Tijdsduur van Polymerisatie (23 °C, 75% RH) Ca. 24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868) Ca. 25
Volumeverandering (EN ISO 10563) 0 %
Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600) Ca. 25 % van de voegbreedte
Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339) Ca. 0,25 N/mm2
Trek bij breuk (EN ISO 8339) Ca. 0,60 N/mm2
Rek bij breuk (EN ISO 8339) Ca. 350 %
Terugverend vermogen (EN ISO 7389) Ca. 90 %
Verwerkingstemperatuur Minimaal + 5 °C en maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur Minimaal + 5 °C en maximaal + 25 °C
Temperatuurbestandheid Van – 40 °C tot + 120 °C
Houdbaarheid 18 maanden in ongeopende verpakking (A en B)

Bestelinformatie

Verpakking Set van 2 blik (A+B)
Inhoud 2½ en 7½ liter

Kleur

Standaard Zwart  en  Grijs
Artikelnr. 100280    100281

Veiligheidsaanbeveling
Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

Overige informatie:
1. Certificering
– Voldoet aan CE markering volgens EN14188-2 klasse A, B, C en D
– KIWA / KOMO certificaat K 7346/01
– Europese Technische Goedkeuring ETA 07/0124

2. Chemische bestendigheid
Voldoet aan de vereisten voor de volgende groepen:
LC1:     Gasoline, super gasoline in accordance EN228
LC2:     Jet fuel
LC3:     Light fuel oil, diesel, unused engine oils, unused gear oil with flash point >55°C
LC4:     All hydrocarbons
LC4a:   Benzene and benzene containing mixtures
LC4c:   Crude oil
LC5a:   All alcohols and glycol ethers
LC7:     All organic esters and ketones
LC7a    All aromatic esters and ketones
LC7b:   Biodiesel
LC8:     Aqueous solutions of aliphatic aldehydes up to 40%
LC8a:   Aliphatic aldehydes and their solutions in water
LC9:     Aqueous solutions of organic acids up to 10% and their salts
LC9a:   Organic acids excluding formic acid
LC10:   Inorganic acids up to 20% as well as inorganic salts in water (pH<6) except HF and its salts
LC11:   Inorganic bases as well as inorganic salts in water (pH>8) except ammonia and oxidizing solutions of salts
LC12:   Aqueous solutions of inorganic not oxidizing salts with pH between 6-8

3. Algemeen CE meetwaarden volgens EN 14188-2

Hechtsterkte bij –20°C Ca. 0,49 N/mm²
Adhesieve / cohesieve breuk bij –20 °C Geen
Cohesieve sterkte bij –20°C < 0,60 N/mm²
Adhesieve / cohesieve breuk bij –20°C Geen
Cohesieve sterkte bij +23 °C Ca. 0,24 N/mm²
Adhesieve / cohesieve breuk bij +23°C Geen

Duurzaamheid tegen veroudering

Verandering van treksterkte < 20 %
Adhesieve / cohesieve breuk Geen

 

Extra informatie

Verpakking

Blik – 2,5 Liter (4 st. per doos), Blik 7,5 Liter, Blik – 15 Liter

Kleur

Grijs, Zwart

× Chat via WhatsApp