Eurolastic Primer S2

65,40

Omschrijving

eurolastic Primer S2 is een 1-componentige primer op basis van silanen

 

Wissen
SKU: Eurolastic Primer S2 Categorieën: ,

Beschrijving

 

Specifieke eigenschappen
– Voor binnen en buiten toepassingen
– Hechtprimer voor polysulfide sealants
– Geschikt voor niet zuigende ondergronden, zoals bijvoorbeeld, glas, geglazuurde tegels, metaal, …
– Eén componentig en laag vsicoos.

Toepassingsgebied
Eurolastic Primer S2 is een 1-componentige primer voor niet zuigende ondergronden, in combinatie met Euroteam Eurolastic afdichtingsproducten.

Kleur
Transparant

Voorbereiding van de ondergrond
– Temperatuur van de ondergrond: +5 °C tot +35 °C. De temperatuur van de hechtvlakken moet minstens 3°C boven de heersende dauwpunttemperatuur liggen.
– De ondergrond moet stofvrij, vast, droog, licht stroef en belastbaar zijn, vrij van losse en broze onderdelen en van scheidende substanties zoals olie, vet, verfresten, bitumen, teer en dergelijke.
– Oppervlakken reinigen met een cleaner, of de oppervlakken mechanisch opruwen, en daarna reinigen, is noodzakelijk.
– De rugvulling moet voor het primeren zijn aangebracht.

Verwerking
– De primer moet met een kwast aanbrengen op de hechtvlakken.
– Voor een volledige uitharding mogen de materiaal- en ondergrondtemperaturen in de uithardingsfase de ondergrens op geen enkele plek en op geen enkel moment onderschrijden.

Verbruik
Bij hechtvlakken van 15 mm breedte      : ca. 1,5 ml/m¹ resp. 50 ml/m².
Bij gezandstraalde is het verbruik van de primer ca. twee keer zo hoog.

Bestelinformatie

Verpakking Bus
Inhoud 1 liter

Kleur
Transparant

Opslag en houdbaarheid

Opslag Koel en droog bewaren.
Houdbaarheid 12 maanden in de ongeopende originele verpakking.

Keuringen
Gekeurd in het systeem met EUROLASTIC TC 30 G en EUROLASTIC TC 30 S. Dit komt overeen met de Europese technische goedkeuring van het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik):
-ETA-10/0267    – ETA-10/0269
-ETA-10/0268    – ETA-10/0270

Technische gegevens

Eigenschap                                                                               Eenheid                                                  Waarde

Materiaalbasis Silan
Aantal componenten 1 component
Dichtheid g/ml ca. 0,8
Volume vaste stof bij 20 °C % 5
Viscositeit mPas < 50
Open tijd Min Van 5 tot 30
Object- en verwerkingstemperatuur °C Van +5 tot +40

Uithardingstijden zijn gemeten bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen en/of hogere relatieve luchtvochtigheden kunnen deze tijden verkorten en omgekeerd. 

Veiligheidsmaatregelen
– Contact met ogen en huid vermijden.
– Ondoorlatende veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen.
– Tijdens het verwerken niet eten, niet roken en geen open vuur hanteren.
– Dampen niet inademen.
– In besloten ruimtes gasmasker met filter voor organische oplosmiddelen dragen.
– Aanwijzingen m.b.t. bijzondere risico’s en veiligheidsinstructies zijn te vinden in de Eurolastic Primer S2 veiligheidsinformatiebladen.

Overige informatie

1. Reinigen
Verwerkingsgereedschappen en verontreinigingen kunnen vóór het uitharden van de primer met een geschikt oplosmiddel worden gereinigd.

2. Bijzondere aanwijzingen
Technische wijzigingen en doorontwikkelingen voorbehouden. Elke vorm van aansprakelijkheid op grond van reclamemateriaal is uitgesloten. Elke vorm van advies, ook vanwege eventuele octrooirechten van derden, geldt slechts als vrijblijvende informatie. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product voor de betreffende toepassing. Alle opdrachten vallen onder de algemene voorwaarden van de verkoper/producent voor de verkoop of productie van goederen.

Extra informatie

Verpakking

Blik – 1 Liter (4 st. per doos)

Kleur

Transparant